So sánh Pixian với Dịch Vụ Xóa Hình Nền Khác

Để giúp bạn chuyển với sự tin tưởng, Pixian đưa ra luồng công việc được thiết kế theo khách hàng này làm cho bạn thực hiện việc so sánh có ý nghĩa về mặt thống kê, chuyên sâu về kết quả dịch vụ.

Ban đầu trong khi có vẻ làm nản lòng nhưng thật sự quả thật dễ dàng. Tất cả điêu bạn cần là các hình ảnh gốc và kết quả tương ứng của ảnh gốc từ dịch vụ khác.

2. Tạo Một Thư Mục

3. Tải Lên Ảnh Gốc

Kết quả phải bắt đầu bặt tên tập tin gióng như ảnh gốc tương ứng (bản văn đính kèm cũng được).

Kích thước ảnh gốc & kết quả phải khớp, và kết quả phải là các PNG trong suốt.

Các cặp Pixian lên các hình ảnh, xóa hình nền khỏi bản gốc và xác định kết quả có các khác biệt quan trọng để bạn xem lại.

Bạn xem lại kết quả mà khác biệt, đánh giá kết quả từng ảnh tốt hay xấu, bằng ứng dụng dễ sử dụng của chúng tôi. Việc này được thực hiện theo phương pháp mù đôi nhằm đảm bảo sự công bằng.

Tất nhiên bạn có thể xem lại tất cả các hình ảnh nếu bạn thích, nhưng tập trung xem lại các hình ảnh có sự khác biện đáng kể để tiết kiệm công sức.

Pixian cung cấp cho bạn báo cáo chi tiết về việc đánh giá của bạn.

Các yêu cầu

Tên Tập Tin Phải Phù Hợp

Kết quả có thể có thêm bản văn đính kèm, nhưng phải bắt đầu bằng bản văn giống như bản gốc.

OriginalResultOk?
myfilemyfileOk!
myfilemyfile-no-bgOk!
myfilemy-other-file-no-bgNot ok

Kích Thước Hình Ảnh Phải Khớp

Việc này có nghĩa là bạn không thể sử dụng việc xem lại, cắt, hoặc cân nhắc kết quả để so sánh.

Kết Quả Phải Là các PNG trong suốt.

Việc xử lý phân loại hiện giờ của chúng tôi cần sự trong suốt. Chúng tôi có thể nói lỏng yêu cầu này trong tương lai.

Tên Tập Tin Phải Là Duy Nhất

Nếu bạn tải lên hai tập tin có cùng tên, tập tin được tải lên sau sẽ chống lên tập tin trước.

Các ảnh gốc và kết quả được xử lý riêng, thế nên các cặp có thể có tên giống nhau.

Chúng Tôi Có Thể Được Hỗ Trợ Không?

Vui lòng gửi email cho chúng