Pixian.AI đưa ra Ứng Dụng Web và API.

Mặc dù Ứng dụng Web cung cấp một số cách sử dụng miễn phí, API yêu cầu mua gói tín dụng.

Miễn Phí

  • Sử dụng bị giới hạn
  • Độ phân giải 0,25 megapixel
  • Xử lý ưu tiên thấp
  • Chỉ trang web mà thôi

TRẢ TIỀN KHI SỬ DỤNG1 Hình Ảnh = 0,05 đến 1 Điểm

  • Định giá dựa trên megapixel
  • Không có phí hàng tháng hoặc phí tối thiểu
  • Xử lý ưu tiên cao
  • Trang web & API
CreditsPricePrice/Image Examples
0,25 MPx2 MPx8 MPx25 MPx
250 5,00 US$ 0,00100 US$ 0,0023 US$ 0,0069 US$ 0,0200 US$
500 9,50 US$ 0,00095 US$ 0,0022 US$ 0,0066 US$ 0,0190 US$
1.000 18,60 US$ 0,00093 US$ 0,0022 US$ 0,0065 US$ 0,0186 US$
2.500 45,00 US$ 0,00090 US$ 0,0021 US$ 0,0063 US$ 0,0180 US$
5.000 85,00 US$ 0,00085 US$ 0,0020 US$ 0,0059 US$ 0,0170 US$
10.000 166,00 US$ 0,00083 US$ 0,0019 US$ 0,0058 US$ 0,0166 US$
25.000 400,00 US$ 0,00080 US$ 0,0019 US$ 0,0056 US$ 0,0160 US$
50.000 750,00 US$ 0,00075 US$ 0,0018 US$ 0,0052 US$ 0,0150 US$
100.000 1.460,00 US$ 0,00073 US$ 0,0017 US$ 0,0051 US$ 0,0146 US$
250.000 3.500,00 US$ 0,00070 US$ 0,0016 US$ 0,0049 US$ 0,0140 US$
500.000 6.500,00 US$ 0,00065 US$ 0,0015 US$ 0,0045 US$ 0,0130 US$

Một ảnh giá bao nhiêu?

Chúng tôi sử dụng công thức dựa trên megapixel để tính chi phí của một hình ảnh. Nó được xây dựng sao cho hình ảnh 0,25 MPx là 0,05 tín chỉ và hình ảnh 25 MPx là 1 tín dụng, với mức giá tỷ lệ ở giữa.

Đây là bảng kích thước một số ảnh mẫu và giá điểm tương ứng của chúng, cùng với giá có hiệu lực cho mỗi ảnh dành cho gói trả trước nhỏ nhất:

MPxCreditsPrice/Image
0,25 0,050 0,0010 US$
0,50 0,060 0,0012 US$
1,00 0,079 0,0016 US$
2,00 0,117 0,0023 US$
4,00 0,194 0,0039 US$
8,00 0,347 0,0069 US$
12,00 0,501 0,0100 US$
16,00 0,655 0,0131 US$
20,00 0,808 0,0162 US$
25,00 1,000 0,0200 US$

Đây không phải là các tầng cố định. Kích thước hình ảnh giữa các hàng ví dụ cũng sẽ có chi phí tỷ lệ giữa chúng. Sinh lợi gói trả trước lớn hơn ngay cả khi giá mỗi ảnh thấp hơn

Công thức giá chính xác là:

mpx = max(width, 500) * max(height, 500) * 1e-6
mpx = max(0, mpx - min_mpx)
credits = per_request + per_mpx * mpx
credits = min(max_credits, credits)

Nơi:
width, height = width, height of image in pixels
min_mpx = 0.25
per_request = 0.05
per_mpx = ((1.0 - 0.05) / (25.0 - 0.25))
max_credits = 1.0

Điểm của tôi hết hạn không?

Điểm không hết hạn, nhưng chắc bạn đã mua trong hai năm vừa qua để sử dụng chúng.

Tại sao giá của bạn thấp hơn cạnh tranh?

Rìa của chúng là cơ hội của chúng ta.

Chúng tôi xem AI phổ biến nhanh chóng và hơn là chiến đấu với thủy triều đó mà chúng tôi đã quyết định nắm lấy nó.

Tư duy này đã tác động mọi khía cạnh kinh doanh của chúng tôi. Quy mô đội ngũ của chúng tôi, việc chọn mô hình AI, kiến trúc hoạt động IT của chúng tôi. Chúng tôi đang tối ưu hóa chúng tất cả đối với việc tối đa hóa chất lượng và giảm tối thiểu giá.

Thế nên chúng tôi không có một đội bán hàng 50 người để đãi bạn ăn uống (và ở các margin đó họ nên như thế/! Tất cả những gì chúng tôi đưa ra là dịch vụ tuyệt vời và giá trị xuất sắc.

Tôi có sự chọn lựa thanh toán nào?

Chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng chính và PayPal. Chúng tôi không chấp nhận đơn đặt hàng và không xuất hóa đơn.

Tôi có thể tích hợp với API để miễn phí không?

Có! Tích hợp và kiểm tra API miễn phí, không cần mua. Chi Tiết

Bạn có đề nghị giá đặc biệt cho người dụng về Giáo Dục hoặc Phi lợi nhuận không?

Xin lỗi, nhưng chúng tôi không có đề nghị giá đặc biệt cho các Học Viện hoặc Tổ Chức Phi Lợi Nhuận.

Bản In Đẹp

Nếu bạn không thể truy cập/ vào tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ giúp bạn.

Mua gói trả trước là không thể hoàn lại được.

Cho phép truy cập ngay sau khi mua.

Gói trả trước thuộc cá nhân và không thể chia sẻ được.